ผู้บังคับบัญชา

พล.ต. นุกูล    โล่ห์ประเสริฐ
จก.สบ.ทบ.

พ.อ.(พ) ราชิต    ไชยมิ่ง
รอง จก.สบ.ทบ.(๑)

พ.อ.(พ) สยาม    สมรรคจันทร
รอง จก.สบ.ทบ.(๒)

เรื่องน่าสนใจ
แบบพิมพ์ อิเล็กทรอนิกส์
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ภาพกิจกรรม

ลำดับ: 43 - 49  จาก: 51  เรื่อง
ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ ทบ.สนับสนุน นรด. งานการบรรจุและการใช้กำลังพลสำรอง (แบบพิมพ์สายเตรียมพล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ ทบ.สนับสนุน นรด.
  ขออนุมัติเผยแพร่แผนโครงการพัฒนาระบบสำรอง ประจำปีงบประมาณ 2563
  ขออุมัติเผยแพร่แผนประจำปีงบประมาณ 2563
  วิทยุราชการขอรับการสนับสนุนนายทหารสัญญาบัตรปรับย้ายไปบรรจุในตำแหน่งอัตราว่างของ สบ.ทบ.
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานระบบบำเหน็จ บำนาญ (e-pension) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานระบบบำเหน็จ บำนาญ (e-pension) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน้าที่แล้ว...345678หน้าถัดไป
ลำดับ: 31 - 24  จาก: 24  เรื่อง
ข่าวน่าสนใจ อ่าน
หน้าที่แล้ว12345หน้าถัดไป
งานทั่วไป
เรื่องที่น่าสนใจ
คำสั่ง | ประกาศ เปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล
คำสั่ง หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์


กรมสารบรรณทหารบก ในกองบัญชาการกองทัพบก
ถนนราชดำเนินนอกเขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 02 297 7515สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 กรมสารบรรณทหารบก
จัดทำโดย กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสารบรรณทหารบก