ตรวจเยี่ยม สบ.ทบ.

พล.อ. พรศักดิ์  พูลสวัสดิ์ ผช.ผบ.ทบ. (๑) และคณะฯ ตรวจเยี่ยม สบ.ทบ.
เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยมี พล.ต. นุกูล  โล่ห์ประเสริฐ จก.สบ.ทบ.
พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา ให้การต้อนรับ ณ สบ.ทบ. เมื่อ ๒๐ ต.ค. ๖๓