ว.ปรับย้าย ร.15 พัน.1 ส.อ.ธิติเสริญ สุวรรณชาตรี (ฝึก ชกท.)