ภาพกิจกรรม

พ.อ.ณปวร ประทีปอุษานนท์ นำคณะตรวจแนะนำ
งานด้านกิจการส่งกำลังบำรุงสาย สบ. หน่วยทหารในพื้นที่ มทบ.๑๒

รับ-ส่ง หน้าที่ ผู้อำนวยการกองแผนและโครงการ

พ.อ.ราชิต ไชยมิ่ง รอง จก.สบ.ทบ.(1) ได้กรุณาเป็นประธานในการ
"ประชุมทบทวนผลการรับตรวจ จาก สตน.ทบ." ณ ห้องประชุม สบ.ทบ.(1)
เมื่อ 27 พ.ค. 63

กรรมการชุดตรวจจาก สตน.ทบ. เข้าตรวจสอบภายในการดำเนินกิจการ
ของ สบ.ทบ.
ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ต.ค. 62 ถึง 31 มี.ค. 63
โดยเข้ามาทำการตรวจสอบห้วง วันที่ 18 - 20 พ.ค. 63

จก.สบ.ทบ. และคณะฯ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังพล
ภายในหน่วย กผค.สบ.ทบ.

กผค.ฯ ร่วมพิธีปิดกีฬาภายใน บก.ทบ. 14 ส.ค. 2562

รวมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 ส.ค.2562

รวมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 29 ก.ค.2562

กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ วันที่ 23-24 พ.ค.2562
ณ เมธาวลัย จว.พ.บ.

กผค.สบ.ทบ. เข้าร่วมกิจกรรรม แข่งขันกีฬาฟุตบอลภายใน บก.ทบ. วันที่ 27 ก.พ. 2562

กผค.ฯ ร่วมเป็นกองเชียร์การแข่งขันกีฬาแชร์บอล เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2562

ทดสอบร่างกายประจำปี ครั้งที่ 1 ปี 2562

เข้าร่วมพิธีเปิดตัวนักกีฬา และรับชุดกีฬา ที่ได้รับการสนับสนุนจากท่าน เจ้ากรมสารบรรณทหารบก

Sport Night 25 ม.ค. 2562
นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
การตรวจกิจการส่งกำลังบำรุงของ สบ.ทบ. ในพื้นที่ ทภ.๒
อุ่นไอรัก ปีที่2 2562
แตงกิ้วปาร์ตี้ กผค.สบ.ทบ.
กีฬาสร้างความสามัคคีภายในกองแผนและโครงการ
Image is not available
เก็บภาพสัมนาพัทยา
กรมสารบรรณทหารบกศึกษาสภาพสังคมจิตวิทยา
จังหวัดชลบุรี
Image is not available
งานเลี้ยงปีใหม่ ประจำปี2561 สบ.ทบ.
งานเลี้ยงปีใหม่กับตรีมโบฮีเมี่ยน
Image is not available
งานปีใหม่
งานเลี้ยงปีใหม่กรมสารบรรณทหารบก
Image is not available
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider