รายชื่อ นายทหารราชองครักษ์และนายตำรวจราชองครักษ์

  เดือน  สถานที่
มกราคม 2564 พระที่นั่งอัมพรสถาน, พระตำหนักพูลพาวิลเลี่ยน พระที่นั่งอัมพรสถาน, พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน/รพ.จุฬาลงกรณ์ และ เรือนรับรองที่ประทับค่ายมหาสุรสิงหนาท
กุมภาพันธ์ 2564พระที่นั่งอัมพรสถาน, พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน/รพ.จุฬาลงกรณ์ และ เรือนรับรองที่ประทับค่ายมหาสุรสิงหนาท
มีนาคม 2564 พระที่นั่งอัมพรสถาน, พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน/รพ.จุฬาลงกรณ์ และ เรือนรับรองที่ประทับค่ายมหาสุรสิงหนาท

เพิ่มเติม พระตำหนักพูลพาวิลเลี่ยนฯ วันที่ 27-31 มี.ค. 64
เมษายน 2564พระที่นั่งอัมพรสถาน, พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน/รพ.จุฬาลงกรณ์, พระตำหนักพูลพาวิลเลี่ยน และ เรือนรับรองที่ประทับค่ายมหาสุรสิงหนาท
พฤษภาคม 2564 พระที่นั่งอัมพรสถาน, พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน/รพ.จุฬาลงกรณ์ และ เรือนรับรองที่ประทับค่ายมหาสุรสิงหนาท
มิถุนายน 2564 พระที่นั่งอัมพรสถาน, พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน/รพ.จุฬาลงกรณ์และ เรือนรับรองที่ประทับค่ายมหาสุรสิงหนาท
กรกฎาคม 2564พระที่นั่งอัมพรสถาน, พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน/รพ.จุฬาลงกรณ์ และ เรือนรับรองที่ประทับค่ายมหาสุรสิงหนาท
สิงหาคม 2564พระที่นั่งอัมพรสถาน, พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน/รพ.จุฬาลงกรณ์, พระตำหนักพูลพาวิลเลี่ยน และ เรือนรับรองที่ประทับค่ายมหาสุรสิงหนาท
กันยายน 2564 พระที่นั่งอัมพรสถาน, พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน/รพ.จุฬาลงกรณ์ และ เรือนรับรองที่ประทับค่ายมหาสุรสิงหนาท
ตุลาคม 2564 พระที่นั่งอัมพรสถาน, พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน/รพ.จุฬาลงกรณ์, พระตำหนักพูลพาวิลเลี่ยน และ เรือนรับรองที่ประทับค่ายมหาสุรสิงหนาท
พฤศจิกายน 2563 พระที่นั่งอัมพรสถาน, พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน และ เรือนรับรองที่ประทับค่ายมหาสุรสิงหนาท
ธันวาคม 2563 พระที่นั่งอัมพรสถาน, พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน, พระตำหนักพูลพาวิลเลี่ยน พระที่นั่งอัมพรสถาน และ เรือนรับรองที่ประทับค่ายมหาสุรสิงหนาท
ธันวาคม 2563 (เปลี่ยนแปลงแก้ไข)มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขการปฏิบัติหน้าที่ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน และพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
ธันวาคม 2563 (เพิ่มเติม พระตำหนักพูลพาวิลเลี่ยน) เพิ่มเติมการปฏิบัติหน้าที่ ณ พระตำหนักพูลพาวิลเลี่ยน พระที่นั่งอัมพรสถาน ในวันพุธที่ 23 ธ.ค. 63