คำสั่ง เวรประจำพระองค์ ของนายทหารราชองครักษ์


คำสั่ง เวรประจำพระองค์ ของนายทหารราชองครักษ์ ( ระบบนี้เฉพาะ นายทหารราชองครักษ์ สังกัดกองทัพบก เท่านั้น) สามารถเข้าดูคำสั่งฯ ได้โดยผ่านการ Login ด้วยหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และ หมายเลขประจำตัวข้าราชการ 10 หลัก หากพบปัญหาหรือขัดข้องในการใช้งาน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ แผนกพิธีการ กองการสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก โทรติดต่อ 0 2297 7505 - 07