การพัฒนาระบบงานการบันทึกคำสั่ง-ประกาศ นขต.ทบ

กสท.สบ.ทบ. ได้พัฒนาระบบงานการบันทึกคำสั่ง-ประกาศ นขต.ทบ. เพื่ออำนวยความสะดวกในการเก็บบันทึกคำสั่ง-ประกาศ ของ นขต.ทบ. เข้าระบบฐานข้อมูลและสามารถค้นหาเปิดดูเองได้(เฉพาะตนเอง) และจะทำการประชาสัมพันธ์ให้ นขต.ทบ. หน่วยใดที่มีความประสงค์ขอใช้งานเสนอความต้องการมาที่ สบ.ทบ. เพื่อดำเนินการต่อไป