ประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดการ สป. สาย ส. (คอมพิวเตอร์) เพื่อนำเข้าสู้ระบบส่งกำลังบำรุง สป. สาย ส.

กสท.สบ.ทบ. ได้เชิญท่าน รอง จก.สบ.ทบ.(1) มาเป็นประทาน ในการประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดการ สป. สาย ส. (คอมพิวเตอร์) เพื่อนำเข้าสู้ระบบส่งกำลังบำรุง สป. สาย ส. ในวันที่ ๓ ธ.ค. ๐๙๐๐ ณห้องประชุม (๑)