กสท.สบ.ทบ. ได้เชิญท่าน รอง จก.สบ.ทบ.(1) มาเป็นประทรายละเอียดเพิ่มเติม