บริการแก้ปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์

HELPDESK

บริการให้คำปรึกษา รับแจ้ง และแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ ได้แก่ การบริการตรวจเช็คคอมพิวเตอร์ การกำจัดไวรัส การแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตการติดตั้งโปรแกรมพื้นฐาน เป็นต้น