บก.กอง

cdc0f08396bc5069a5884c4897547aeb9_16505991_200521_0005

พ.อ.หญิง ศิรินทรา พรมณี

รอง ผอ.กสท.สบ.ทบ.
cdc0f08396bc5069a5884c4897547aeb9_16505991_200521_0011

จ.ส.ต.หญิง ธัญษาชม จิตบรรจง

เสมียน สบ.ทบ.

แผนกแผนสารสนเทศ

เสธ มาช

พ.ท.นพปฎล ปวรวรรฒน์

หน.สบ.ทบ.
หมวดอิน

ร.ต.หญิง อินทุอรณ์ มีนคร

ประจำแผนก สบ.ทบ.
โย

น.ส.โยษิตา ภู่กำจัด

พนักงานเขียนโปรแกรม
cdc0f08396bc5069a5884c4897547aeb9_16505991_200521_0016

ส.ต.เอกชัย นิลดี

เสมียน สบ.ทบ.

แผนกวิเคราะห์และพัฒนาระบบ

cdc0f08396bc5069a5884c4897547aeb9_16505991_200521_0004

ร.ท.ทวีพล รอดปรีชา

ประจำแผนก สบ.ทบ.
ปฏิบัติหน้าที่ หน.แผนก สบ.ทบ.
หมวดเม่น

น.ส. ธนัมพร แก้วสุวรรณ

ประจำแผนก สบ.ทบ.
cdc0f08396bc5069a5884c4897547aeb9_16505991_200521_0014

ส.อ. ปรัชญา รัตนบุรี

จนท.รักษาโปรแกรม
พี่เอ็ม

ส.อ. อานุภาพ แย้มมณีชัย

เสมียน สบ.ทบ.
พี่กอล์ฟ

สิทธิคมน์ การะพิมพ์

เสมียน สบ.ทบ.

แผนกปฏิบัติการ​

cdc0f08396bc5069a5884c4897547aeb9_16505991_200521_0012

ร.ต. จิรัฐฏ์ ถานะวร

ประจำแผนก สบ.ทบ.
หมวดนาย

ร.ต. พนพล คงเมือง

ประจำแผนก สบ.ทบ.
cdc0f08396bc5069a5884c4897547aeb9_16505991_200521_0015

ส.ท.อาทิตย์ จันทะวัง

เสมียน สบ.ทบ.
พี่จ๊อบ

ส.ท.ธนพล แพทย์รักษ์

เสมียนพิมพ์ดีด สบ.ทบ.
cdc0f08396bc5069a5884c4897547aeb9_16505991_200521_0013

ส.ต. ณัชชากร ตะมาริด

จนท.ควบคุมเครื่องจักรคำนวน