**เงินเดือนประจำเดือน ก.พ.64 กำหนดจ่าย วันที่ 22 ก.พ. 64**

ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.นุกูล โล่ห์ประเสริฐ
จก.สบ.ทบ.
พ.อ.(พิเศษ) ราชิต ไชยมิ่ง
รอง จก.สบ.ทบ. (๑)
พ.อ.(พิเศษ) สยาม สมัครจันทร
รอง จก.สบ.ทบ. (๒)

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็น

พระราชกุศล ครบรอบ 4 ปี

พล.ต. นุกูล โล่ห์ประเสริฐ จก.สบ.ทบ. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 4 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อ 12 ต.ค. 63 ณ บก.ทบ.

ภาพกิจกรรมกำลังพล กธก.สบ.ทบ.

กำลังพล กธก.สบ.ทบ. เข้ารับการประดับยศ