กำลังพล กธก.สบ.ทบ. ประดับเครื่องหมายยศ

จก.สบ.ทบ. ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ครบรอบ 4 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อ 12 ต.ค. 63 ณ บก.ทบ. (ร.ท.หญิง จุฑารัตน์ฯ เป็นผู้อำนวยความสะดวก)